Cảm Biến CO SA CO2

960,000 

  • Khi nồng độ khí CO vượt quá ngưỡng báo động thiết bị ngay lập tức phát ra âm thanh và gửi thông báo về  thiết bị di động của bạn
  • Có thể liên kết với những thiết bị trong cùng hệ sinh thái để cài đặt ngữ cảnh
  • Hiển thị CO theo thời gian thực trên màn hình LCD

Mô tả

Cảm biến CO SA CO2 có các tính năng:

Hiển thị CO theo thời gian thực trên màn hình LCD

Khi nồng độ khí CO vượt quá ngưỡng báo động thiết bị ngay lập tức phát ra âm thanh và gửi thông báo về  thiết bị di động của bạn

Có thể liên kết với những thiết bị trong cùng hệ sinh thái để cài đặt ngữ cảnh

Mức Độ âm thanh ≥85dB/1m

Báo động Âm thanh và hiển thị hình ảnh

Độ Nhạy báo động Thực hiện theo Tiêu chuẩn EN50291:2010