Chăm sóc vật nuôi thông minh-THẾ GIỚI THÔNG MINH

CHĂM SÓC VẬT NUÔI THÔNG MINH

KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SINH HOẠT PHÁT TRIỂN CỦA VẬT NUÔI.

  • ĂN UỐNG TỰ ĐỘNG
  • THEO DÕI KIỂM TRA TÌNH HÌNH SỨC KHỎE VẬT NUÔI
  • KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG, CẢNH BÁO SỰ CỐ

Các giải pháp:

Thủy hải sản:

+ Nước mặn

+ Nước ngọt

Gia cầm :

Gia xúc:

One Response

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *